POWER BURKAS

De cop apareix una nova banda de xavals i tot allò que ens semblava sòlid i inamovible es torna un grapat runa. És aquesta capacitat per aprendre lliçons i esmicolar-les per crear alguna cosa nova que només es troba en la joventut. Seva és la xispa, seva és la ràbia i la contundència.

Premsa i contractació: sergi@famelic.com Distribució: info@famelic.com


POWER BURKAS

De pronto aparece una nueva banda de chavales y todo lo que nos parecía solido e inamovible se vuelve un montón de ruinas. Es esa capacidad para aprender todas las lecciones, hacerlas trizas y crear algo nuevo que solo se halla en la juventud. Suya es la chispa, suya es la rabia y la contundencia. Suyo es el punk.

Prensa y contratación: sergi@famelic.com Distribució: info@famelic.com


POWER BURKAS

Coming soon.

Press & booking: sergi@famelic.com Distribution: info@famelic.com