La seva compra s’ha realitzat correctament.

Su compra se ha realizado correctamente.La seva compra s’ha realitzat correctament.

Su compra se ha realizado correctamente.La seva compra s’ha realitzat correctament.

Su compra se ha realizado correctamente.